Σεμινάριο 1

 

Πριν τη σύλληψη

 

seminar 1 baby feet

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να γίνουν γονείς και να προετοιμάζονται για αυτό το σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές, τα ζευγάρια επιθυμούν να κάνουν παιδί, αλλά υπάρχουν πολλές ανασφάλειες. Θα καταφέρουμε να είμαστε καλοί γονείς; Θα υπάρχει οικονομική άνεση; Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να φέρουμε καινούρια ζωή σε αυτόν τον κόσμο; Και άλλες πολλές απορίες…

 

Μέσα από οραματισμούς και βιωματικές ασκήσεις μπαίνουμε νοερά στη θέση του πατέρα και της μητέρας για να συνειδοποιήσουμε τι μπορεί να σημαίνει για μας το να είμαστε γονείς.

seminar child happy jumping

 

seminar 1 woman meditation

Θα υπάρχουν καθοδηγούμενοι διαλογισμοί (καθαρισμό της μήτρας, οραματισμούς) και έτσι προσφέρουμε ένα ταξίδι στο εσωτερικό μας σώμα σαν προετοιμασία για τη μεγάλη περιπέτεια.